جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
استنادحکم دادگاه به نظریه کارشناسان درمرحله بالاترولواینکه بر خلاف نظریه کارشناسان بدوی باشدمخالف اصول نیست واعتبارآن بسته به نظر دادگاه است .
حکم شماره 323/8-29/8/20شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
8323
تاریخ تصویب :
1320/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :