جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگراخطاریه مبنی برصدورقراررجوع امربه کارشناس برای تعیین اجرت المثل بطرف رسانیده نشده باشدسرایت دادن مفادنظریه کارشناس به مشارالیه که رسیدگی بطرفیت اوبعمل نیامده مخالف قانون است .
حکم شماره 4073-10/12/19شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4073
تاریخ تصویب :
1319/12/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :