جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
رای خبره راکه وفق قراردادطرفین یامطابق قانون انتخاب نشده باشددر حق طرف دعوی نمی توان موثردانست .
حکم شماره 348-25/2/17شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
348
تاریخ تصویب :
1317/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :