جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


رای دیوان عالی تمیز
10- درجایی که وکیل اختیارخواستن تمیزرادارااست داشتن این اختیارمانع ازابلاغ حکم به موکل نبوده واگرحکم قبلابه شخص اوابلاغ شده باشد مبداءمدت تمیزی محسوب خواهدشد.
حکم شماره 839-550-25/6/1307

مرجع :
اصول قضائی (حقوقی ) دیوانعالی تمیز
ازسنه 1292 الی آخراسفند 1310
تالیف : محمدبروجردی (عبده )
چاپ : شرکت کانون کتاب
سال : 1316
14
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
839
تاریخ تصویب :
1307/06/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :