جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 73/2075/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
در این پرونده خانم 000دادخواست رجوع به زوجیت تسلیم دادگاه کرده است 0 وی در مراحل رسیدگی شرح داده که آقای 000 در مورخ 6/6/1370 او را مطلقه کرده و در تاریخ 28/8/1370 رجوع کرده وبا او همبستر شده و در تاریخ 8/6/71 یعنی یکسال ودو روزبعد از طلاق فرزند ذکوری به نام جواد به دنیا آورده و فرزند متعلق به شوهر سابقش می باشد، تقاضای رسیدگی کرده است 0
دادگاه با دعوت از طرفین و صدور قرار آزمایش خون و تحقیق از پزشک و بالاخره پزشکی قانونی در آخرین جلسه به آقای 000 پیشنهاد کرده که آیا حاضر است در پیشگاه خدای متعال و قرآن کریم سوگند یاد کند که رجوع نکرده و همبستر نشده است ؟ جواب داده حاضرم و سوگند یاد کرده ولی توضیح نداده به چه نحو سوگند یاد کرده است 0 با اعلام ختم رسیدگی رای به رد دعوی صادر و اعلام شده است 0از این رای خانم 000تجدیدنظرخواهی کرده است 0
نظر شعبه دیوان در نقض رای دادگاه :
((تجدیدنظرخواهی خانم 000ازدادنامه شماره 20387/10/1372 صادره از دادگاه 000 از آن جهت موجه است که نحوه سوگند وشرایط آن مشخص نیست ومعلوم نیست که تجدیدنظرخوانده بوده یا نه ، پرونده برای رفع نقص و انجام قسم جامع الشرایط به همان شعبه ارجاع می گردد0 (73/2075/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2075
تاریخ تصویب :
1373/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :