×

نحله در صورتی است که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و یا سوء رفتار وی نباشد

نحله در صورتی است که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و یا سوء رفتار وی نباشد

نحله-در-صورتی-است-که-طلاق-ناشی-از-تخلف-زن-از-وظایف-همسری-و-یا-سوء-رفتار-وی-نباشد
پرونده کلاسه : 73/5380/33

رای شعبه 33 دیوان عالی کشور
((با توجه به تبصره 6 ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام حق الزحمه نحله در صورتی است که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و یا سوءرفتار وی نباشد000 با توجه به اظهارات زوج ، زوجه مستحق حق الزحمه و نحله نبوده اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است ،لذاحکم دادگاه نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع می شود0)) (73/5380/33)

* سابقه *

در این پرونده زوج به طرفیت زوجه به خواسته طلاق طرح دعوی نموده است و اظهار داشته (( از خوانده دارای دو فرزند می باشم ، ولی توافق اخلاقی نداریم 0 همیشه در اختلاف بوده ایم 0اخیرا" معلوم شده با فردی رابطه نامشروع داشته است که درپرونده کلاسه 000 کیفری منعکس است 0چون مرتکب عمل خلاف ونامشروع شده است ادامه زندگی با وی مغایر قانون و شرع و عرف است 0 لذا تقاضای صدور حکم صلاق را دارم 0)) خوانده هم اظهار داشته (( چون خواهان به من بدبین شده است ، من هم قادر به ادامه زندگی نیستم 0)) دادگاه پس از ارجاع امر به داوران و عدم حصول صلح و سازش فی مابین به زوج اجازه داده که پس از پرداخت 3 میلیون ریال به عنوان مهر000و سی هزارتومان بابت نفقه ایام عده و یک میلیون ریال به عنوان نحله و حق الزحمه ایام زناشویی در حق زوجه وی را مطلقه نماید و حضانت دو فرزند مشترک با توافق طرفین به پدر محول شده و مادر هر دو هفته یک بار حق ملاقات دارد که مورد اعتراض زوج واقع واظهارداشته (( باارتکاب عمل نامشروع سبب شده طلاق واقع شود و مستحق اجرت المثل نمی باشد0)) لذا تقاضای تجدیدنظرنموده است 0

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 5380

تاریخ تصویب : 1373/00/00

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.