جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/176/24

رای شعبه 24 دیوان عالی کشور
((000 با وجودی که در دادنامه مذکور تذکر داده شده که مشاور صورتجلسه را امضاء ننموده و طبق مقررات قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو اظهارنظری به عمل نیامده است ، در رسیدگی بعدی همین وضع تکرار شده است 0 لذا چون دررسیدگی دادگاه مقررات قانون رعایت نگردیده رای تجدیدنظرخواسته نقض 000))می گردد0 (71/176/24)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
176
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :