×

تقاضای صدور شناسنامه ایرانی درحالی که پدر و مادر مشخص بوده و در آن اختلافی نیست به اثبات نسب ربطی ندارد

تقاضای صدور شناسنامه ایرانی درحالی که پدر و مادر مشخص بوده و در آن اختلافی نیست به اثبات نسب ربطی ندارد

تقاضای-صدور-شناسنامه-ایرانی-درحالی-که-پدر-و-مادر-مشخص-بوده-و-در-آن-اختلافی-نیست-به-اثبات-نسب-ربطی-ندارد

وکیل


پرونده کلاسه : 71/307/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
خواهان به طرفیت ادراه آءار و ثبت احوال 000 به خواسته اثبات نسب و صدور شناسنامه جدید(ایرانی ) دادخواستی تقدیم نموده ودادگاه بااستماع شهادت شهود، اداره آمار و ثبت احوال 000 را ملزم به صدور شناسنامه ایرانی جهت سه فرزند خواهان کرده است 0
نظر شعبه دیوان در نقض رای دادگاه :
((تجدیدنظرخواهی ادراه ثبت احوال موجه است ،رای صادره قانونی نیست ، نقض می گردد0طرح دعوی به کیفیت موجود صحیح نیست ، زیرا خواسته خواهان در واقع صدور شناسنامه است نه اثبات نسب ، زیرا در نسب فرزندان تردیدی نیست الولدللفراش 0 صدور شناسنامه هم لازم است از طریق اداره ثبت احوال اقدام شود0ثبت احوال هم طبق مقررات اقدام خواهد کرد0 ناگفته نماند اگر اداره ثبت احوال به کار متقاضی رسیدگی نکرد و یا درباره او مرتکب خلافی شدخواهان می تواند به دادگاه مراجعه و طرح دعوی نماید با وضع فعلی و موجود رای صادره مخدوش است و نقض می گردد0)) (71/307/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 307

تاریخ تصویب : 1371/00/00

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.