×

بر فرض محجور بودن تعیین تاریخ شروع حجر لازم است

بر فرض محجور بودن تعیین تاریخ شروع حجر لازم است

بر-فرض-محجور-بودن-تعیین-تاریخ-شروع-حجر-لازم-است
پرونده کلاسه : 74/2838/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
((تجدیدنظرخواهی خانم 000از دادنامه شماره 616 صادره ازشعبه 00 موجه است ، زیرا اولا" بر فرض محجور بودن تاریخ شروع حجرلازم است در رای صادره قید گردد0 ثانیا" رسیدگی ناقص است و ثالثا" تجدید نظرخواه به گواهی پزشکی و اظهارات خواهرش جزء مصادیق ماده 104 قانون امور حسبی می باشد و در ماده 104 آمده است کسی که دراثرکبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعضی اموال خود عاجز شده می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال اوامین معین شود0بانقض رای صادره پرونده ]به شعبه همعرض ارجاع می گردد0[))
(74/2838/7)

* سابقه *

در این پروندهاداره سرپرستی با ضمیمه کردن گواهی پزشکی 000در مورد خانم 000 تقاضای حجر وی را از دادگاه مدنی خاص کرده شعبه 000 به موضوع رسیدگی و با چند سوال از خواهر نامبرده و خوداووملاحظه گواهی پزشکی که در گواهی آمده است (( جنون و اختلال حواس ندارد ولی بهعلت بیماری بارکیسیول و عوارض روانی ناشی از آن و اختلال شدید تکلم قادر به امور خود نیست )) رای به حجر نامبرده صادر و تاریخ حجر را بیان نکرده است 0ازاین رای بانو000 تجدیدنظرخواهی کرده است 0

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2838

تاریخ تصویب : 1374/00/00

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.