×

دادخواست دهنده مکلف است پس از رویت اخطاریه دفتردادگاه در مدت مقرر هزینه دادرسی را به دفتر دادگاه برساند و انجام این امر از طریق پست نیزممکن میباشد

دادخواست دهنده مکلف است پس از رویت اخطاریه دفتردادگاه در مدت مقرر هزینه دادرسی را به دفتر دادگاه برساند و انجام این امر از طریق پست نیزممکن میباشد

دادخواست-دهنده-مکلف-است-پس-از-رویت-اخطاریه-دفتردادگاه-در-مدت-مقرر-هزینه-دادرسی-را-به-دفتر-دادگاه-برساند-و-انجام-این-امر-از-طریق-پست-نیزممکن-میباشد
حکم شماره 1674-6/7/37 **

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
باتوجه به ماده 496 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست دهنده مکلف است پس ازرویت اخطاریه دفتردادگاه درمدت مقررهزینه دادرسی رابه آن دفتربرساند و فرستادن بوسیله پستخانه برای سکنه شهرستانهاوسیله مطمئنی محسوب می شود ودرچنین صورتی چنانچه اعلامیه پستخانه قبل ازانقضای موعد قانونی به دفتردادگاه رسیده باشددفترمی تواندباگرفتن پاکت بیمه از پستخانه ازحیث هزینه دادرسی ازدادخواست رفع نقص کند.

مرجع :
مجموعه رویه قضائی ،تالیف احمدمتین
فروردین ماه سال 1340 چاپ آفتاب

10

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 1674

تاریخ تصویب : 1337/07/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.