جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/8/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
((000 با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه 000موجه است ، زیرا تحقیقات ناقص است و گواهان شهادت بر امر منفی داده اند و اظهار داشته اند که از مساله طلاق اطلاع ندارند و از مرحوم 000نشنیده اند که گفته باشد 000 را طلاق داده ام 0 با نقض دادنامه صادره به شعبه همعرض ارجاع می شود000)) (71/8/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
8
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :