جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/739/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
(( نظر به اینکه رای صادره فقط به استناد شاهد واحد000 صادر شده و اداره تشخیص هویت هم در مورد امضای مرحوم موصی و صحت و سقم آن اظهارنظر نکرده است (تنفیذ) یک عدد وصیتنامه با شهادت شاهد واحد مشکل به نظر می رسد تجدیدنظرخواهی را موجه می دانم 000
رای صادره 000)) نقض می شود0(71/739/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
739
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :