جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/482/30

رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
(( به دادنامه تجدیدخواسته ایراد وارد است ،زیرااولا" دادگاه راجع به خواسته زوجه در مورد رفتار و کتک کاری هیچگونه بررسی و تحقیق نکرده است و رسیدگی از این نظر در مورد رفتاروکتک کاری هیچگونه بررسی و تحقیق نکرده است و رسیدگی از این نظر ناقص است 0 ثانیا" زوجه در دادخواست بدوی نوشته است که با پدر ومادرشوهرش زندگی می کند و مانند کلفت آنها می باشد و اظهار کرده که شوهرش نیز گفته است تو را برای کلفتی گرفته ام و ضمن دادخواست تجدید نظرخواهی خود از شوهرش درخواست کرده که خانه مستقل برای وی بگیرد و این تقاضا حق زوجه می باشد دادنامه بدون توجه به مراتب فوق اصدار یافته است نقض و رسیدگی مجدد آن به یکی ازشعب دادگاها000 ارجاع می گردد0))(72/482/30)

* سابقه *

در این پرونده زوج دادخواستی به خواسته طلاق و سپس به تمکین و زوجه نیز دادخواستی به خواسته تعیین تکلیف به طرفیت یکدیگر تقدیم دادگاه نموده اند0زوج توضیح داده است (( مدت بیش از چهارسال با خوانده زندگی مشترک دارم 0 دارای فرزند19 ماهه هستم 0چندی قبل سه ماه حامله بود، سقط جنین کرد0 به تحریک مادرش درتاریخ 21/7/71 پس از مشاجره بدون اجازه خانه را ترک کرده است 0 اخلاق و رفتارش ناپسند است 0 مرا اذیت می کند0)) زوجه توضیح داده است (( حدود پنج سال قبل زندگی مشترک به اتفاق پدر و مادر شوهرم شروع شد0 شوهرم دچار فقر مالی بود در ماه 25000 ریال حقوق داشت و 55000 ریال قسط خرج ازدواج می پرداخت 0 امور زندگی با حقوق پدرشوهرم اداره می شد0 این خانواده دارای پنج دختر می باشد0 کار من پخت و پز و ظرفشویی و جمع و جورکردن خانه است 0هیچ گ ونه استراحت ندارم 0 شوهرم می گوید تو را برای کلفتی اینجا آورده ام شوهرم بداخلاق وبد رفتاراست 0 شوهرم حدود یک سال است بیکار است و درآمدی ندارد0 مقداری زینت آلات را فروخته و از بدوازدواج به من تهمت می زند که نطفه بچه از من نیست 000 می گوید مهریه ات را حلال کن ، طلاق بگیر0 مرتب کتک می زند می گوید یا طلاق بگیر یا تو را می کشم مدتی است از روی ناچاری خانه پدرم هستم 0 به هیچ وجه حاضر به ادامه زندگی با زوج نیستم 0)) زوج اظهارداشته تقاضای تمکین دارم 0
دادگاه بشرح دادنامه و به استناد مواد1102و1103و1104 و 1114 قانون مدنی حکم تمکین زوجه از شوهرش را صادر می نماید و در مورد تقاضای طلاق زوجه را با توجه به اینکه زوج با درخواست طلاق زوجه موافقت نکرده است و اختیار طلاق دردست مرداست ،حکم به رد دادخواست زوجه صادر می نماید0 پس از ابلاغ دادنامه زوجه ازرای صادره تقاضای تجدیدنظر می نماید0

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
482
تاریخ تصویب :
1372/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :