جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/668/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
(( تجدیدنظرخواهی وارد است ، زیرا دادگاه رسیدگی کننده ادعای (تجدیدنظرخواه ) را وارد تشخیص داده و حکم به تمکین زوج از زوجه صادر نموده ، در حالی که محتوای دادخواست خواهان بدوی چنین بر می آید که خواهان نفقه می باشد و صدور حکم به تمکین مرد اززن فاقد وجاهت قانونی است لهذا بنا به مراتب دادنامه صادره نقض 000)) می گردد0(71/668/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
668
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :