جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/1113/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
((000نظر به مجموع محتویات پرونده مدافعات تجدیدنظرخواه عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ساکن در روستا است و دادگاه رسیدگی کننده نامبرده را ملزم به تهیه مسکن در شهرک سعدی و یا در شهر نموده است ، لهذا لازم است الوا" تحقیق گردد که تجدیدنظرخواه ساکن کجاست و در روستا محلی برای سکونت همسرش تهیه نموده است یا خیر0 بنا براین دادنامه صادره نقض و رسیدگی به شعبه دیگر000 )) ارجاع می گردد0(71/1113/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1113
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :