جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/1193/30

رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
در این پرونده زوج تقاضای تمکین و زوجه تقاضای طلاق نموده که دادگاه حکم به الزام تمکین و دعوی طلاق را مردود می داند0 شعبه دیوان عالی با بررسی مجدد و ملاحظه رای دادگاه کیفری شعبه 000 به اینکه زوج در مورد زخم سر که به زوجه واردآورده محکوم به پرداخت دو شتر و برای خراشیدگی شصت دست راست زوجه محکوم به ده درهم نقره و برای زخم کف دست راست زوجه محکوم به صدردهم شده است مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
(( با توجه به محکومیت زوج و ضرباتی که به زوجه وارد نموده ، تمسک به ماده 1114 موجه نبوده و نیاز به تحقیقات بیشتری داردبنا براین دادنامه 000 نقض 000)) می گردد0(71/1193/30)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی
دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1193
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :