جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/26/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
(( با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می شود دادگاه نوع طلاق را رجعی تعیین کرده ، در حالی که به موجب بند یک ماده 1145 قانون مدنی ( طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود) بائن است 0 تعیین نفقه ایام عده نیز خلاف قانون و شرع است بنا به جهات یاد شده دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر000 ارجاع می گردد0)) (71/26/7)

* سابقه *

در این پرونده زوج به طرفیت زوجه به خواسته صدور حکم مبنی بر طلاق ودستور اجرای صیغه طلاق طرح دعوی نموده است 0دادگاه به موضوع رسیدگی نموده و با اعلام ختم دادرسی چنین رای داده است :
(( با توجه به متن دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین در جلسات متعدد دادگاه اظهارات وکلای زوجین و لوایح تقدیمی از ناحیه آنان و اصرار زوج به طلاق و وصول نظریات داوران طرفین واین که سعی وکوشش دادگاه در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده ، لذابه عنایت حدیث حضرت رسالت پنان (ص ) ((الطلاق بید من اخذبالساق )) و ماده 1133 قانون مدنی زوج می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و پرداخت نصف مهریه زوجه را به لحاظ غیرمدخوله 000 بودن با عنایت به گواهی پزشکی به پیوست پرونده به صورت نقد و مبلغ ده هزارتومان بابت نفقه ایام عده همسرش را به طلاق رجعی با رعایت شرایط صحی آن مطلاقه نماید0))

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
26
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :