جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/1097/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
((000 با توجه به مندرجات پرونده نظر به اینکه دادگاه بدون رسیدگی و بدون حضور طرفین مبادرت به صدور رای کرده است و فقط به تحقیق محلی که اهالی اطلاع دقیق از وضع زندگی زوجین ندارند اکتفا کرده رسیدگی ناقص 000)) نقض می گردد0(71/1097/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1097
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :