جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/626/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده و عنایت به ماده 1206 قانون مدنی که نفقه معوقه اقارب قابل مطالبه نیست لذا بنا به مراتب دادنامه صادره نقض 000)) می گردد0(71/626/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
626
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :