جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/926/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
در این پرونده دادگاه ضمن صدور حکم طلاق نظر به اینکه زوجه حق حضانت و ملاقات را از خود سلب کرده است او را ازاین حق محروم نموده است سپس زوجه از این عمل خود پشیمان شده است و از رای تجدیدنظرخواهی کرده است 0
نظر شعبه دیواندر نقض رای دادگاه :
(( تجدیدنظرخواهی خانم 000از دادنامه شماره 7 28/5/71 دراصل مساله طلاق موجه نیست رد می گردد و اما در موردحضانت فرزند مشترک نظر به این که حضانت و ملاقات را از خود سلب کرده ولی بعدا" نادم شده و اظهار پشیمانی کرده است بنابراین رای در مورد حضانت نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود0))(71/926/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
926
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :