جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/786/30

رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
زوجین در موقع طلاق توافق کرده اند که حضانت طفل به عهده پدر باشد و دادگاه هم با توجه به توافق قبلی حکم به حضانت پدر داده است 0
نظرشعبه دیوان در نقض رای دادگاه :
(( به دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد وارد است ، زیرا طبق فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله علیه مادر می تواند از توافقی که نسبت به سلب حضانت فرزندش که از خود نموده است عدول وانصراف حاصل کرده و مجددا" تا سن هفت سال تمام از دخترش حضانت نماید و دادنامه که بدون توجه به مراتب فوق اصدار یافته نقض 000)می گردد0
(71/786/30)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
786
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :