جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/1400/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
دادگاه مدنی خاص 000حکم به الزام خوانده به در اختیار قراردادن فرزندان جهت ملاقات مادربزرگشان برا یهر پانزده روز یک بار صادر نموده است )0
نظز شعبه دیوان در نقض رای دادگاه :
((تجدیدنظرخواهی خانم 000از دادنامه شماره 000 موجه است ،زیرا ماده 1174 قانون مدنی شامل پدربزرگ و مادربزرگ نیست ،ازنظر فقهی هم دلیلی بر الزام مادر که فرزندش را برای ملاقات در اختیارمادر بزرگ قرار دهد وجود ندارد، خصوصا" که مدت ملاقات هم نسبتا" طولانی است 000 رای صادره 000نقض می گردد0 (71/1400/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1400
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :