جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/902/7

رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
((در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای 000 نسبت به دادنامه 000 نظر به اینکه دادگاه بدوی به علت عدم توانایی زوج به پرداخت مهریه زوجه دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه ) را مردود اعلام کرده است ، ولی هیچ گونه تحقیقی درباره توانایی تجدیدنظرخواه به پردخت نفقه دو زن و رعایت عدالت بین آنها ننموده است ، لهذا بنا به مراتب دادنامه صادره نقض 000 )) می گردد0(71/902/7)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
902
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :