جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/1000/30

رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
(( با توجه به اینکه دو نفر شاهد در موردقدرت مالی زوج برای اداره کردن دو خانواده که دادگاه لازم دانسته یکی شهادت نداده و دیگری برخلاف شهادتی داده و با عنایت به گواهیهای پزشکی قانونی که زوجه مورد ضرب و جرح قرار گرفته و از پرونده تمکین که زوج ادعا داشته گزارشی در پرونده نیست رسیدگی به طور کامل انجام نگرفته بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض 000))می گردد0
(71/1000/30)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1000
تاریخ تصویب :
1371/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :