جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/440/30

رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
((قرار تجدیدنظر خواسته از جهات زیر مخدوش و درخور نقض است چه اعمال ماده 2 آئین نامه قانون ابطال اسنادوفروش رقبات موقوفه استنادی دادگاه ناظر به موردی است که اصل وقفیت محل نزاع نباشد، درصورت اختلاف در اراضی بستر نهر که قسمتی ازخواسته خواهان مبنی بر صدور حکم بر بقای وقفیت نهر یا000است چون شهرداری تهران وفق بند000 ماده 000 قانون شهرداری مدعی مالکیت گردیده و سازمان آب نیز چگونگی دخالت قانونی خود را در این گونه موارد اعلام داشته به هر تقدیر با وجود ادعای خواهان در موردموقوفه بودن نهرادعائی و اعلام شهرداری در خصوص عمومی بودن آن و نتیجه مالکیت شهرداری ایجاب می نمود که به این ادعا رسیدگی و با بررسی لازم از این جهت انشاء حکم گردد0 بنا به مراتب از جهت فوق تجدیدنظر خواسته ناقص و رسیدگی به دادگاه دیگر ارجاع می شود0)) (720/440/30)

مرجع : کتاب علل نقض آراءمحاکم درموضوعات احوال شخصیه ومدنی دردیوان عالی کشور
تالیف : یداله بازگیر،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
50
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
440
تاریخ تصویب :
1372/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :