×

ماده 51 قانون مجازات اختصاصی به جنبه جزائی قضیه داشته وشامل جهت حقوقی آن نیست پس اگرضرروزیان ناشی ازجرمی مورد مطالبه واقع شده باشدمرورزمان آن تابع قواعدمرورزمان حقوقی خواهدبود

ماده 51 قانون مجازات اختصاصی به جنبه جزائی قضیه داشته وشامل جهت حقوقی آن نیست پس اگرضرروزیان ناشی ازجرمی مورد مطالبه واقع شده باشدمرورزمان آن تابع قواعدمرورزمان حقوقی خواهدبود

ماده-51-قانون-مجازات-اختصاصی-به-جنبه-جزائی-قضیه-داشته-وشامل-جهت-حقوقی-آن-نیست-پس-اگرضرروزیان-ناشی-ازجرمی-مورد-مطالبه-واقع-شده-باشدمرورزمان-آن-تابع-قواعدمرورزمان-حقوقی-خواهدبود

وکیل


رای دیوان عالی تمیز
566- ماده 51 قانون مجازات اختصاص به جنبه جزائی قضیه داشته و شامل جهت حقوقی آن نیست پس اگر ضرروزیان ناشی ازجرمی مورد مطالبه واقع شده باشد مرورزمان آن تابع قواعد مرورزمان حقوقی خواهدبود .

حکم شماره 2567-1218-11/9/1308وحکم شماره 2310-615-29/5/1308

مرجع :
اصول قضائی (حقوقی ) دیوانعالی تمیز
ازسنه 1292 الی آخراسفند 1310
تالیف : محمدبروجردی (عبده )
چاپ : شرکت کانون کتاب
سال : 1316

12

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2567

تاریخ تصویب : 1308/09/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.