×

سوء استنباط از نظر شورای نگهبان فاقد مستند بوده و تخلف است

سوء استنباط از نظر شورای نگهبان فاقد مستند بوده و تخلف است

سوء-استنباط-از-نظر-شورای-نگهبان-فاقد-مستند-بوده-و-تخلف-است

وکیل


دادنامه شماره : 119 - 12/6/1370

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
صدور حکم بر ابطال اجرائیه موضوع پرونده دادگاه حقوقی 2 از طرف رئیس دادگاه به تقاضای خواهانها به استناد نظریه شماره 9451-27/5/62 شورای نگهبان ، دایر بر قابل تجدید نظر بودن آرای بدوی به این استدلال (که پژوهش خواهی خوانده ، دادنامه بدوی رااز حالت قطعیت خارج که در این صورت اساس و مبنای قانونی عملیات اجرائی سابق این دادگاه مفقود می گردد...) صحیح نبوده ، و رای مزبور بر خلاف موازین قانونی (و حتی رای سابق خود بر رد تقاضای ابطال اجرائیه ) صادر شده و سوء استنباط از نظر شورای نگهبان و فاقد مستند بوده و تخلف است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 119

تاریخ تصویب : 1370/06/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.