جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


سوال : مرجع رسیدگی به اعتراض برتصمیم اداره ثبت درموردافراز که قبلا دادگاه شهرستان وبعد دادگاه حقوقی دو بوده است فعلا"کجاست ؟

شماره وتاریخ نظریه : 8160/7 3/12/1373

نظریه اداره حقوقی
باانحلال دادگاههای حقوقی یک ودو.وتشکیل دادگاههای عمومی بجای آنها مرجع رسیدگی به اعتراض برتصمیم اداره ثبت درمورد افرازدادگاه عمومی محل می باشد.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،سروش ستوده تهرانی ،محمدهاشم صمدی اهری ازانتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
8160
تاریخ تصویب :
1373/12/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :