×

رسیدگی به درخواست طلاق احتیاج به اجازه مخصوص ندارد

رسیدگی به درخواست طلاق احتیاج به اجازه مخصوص ندارد

رسیدگی-به-درخواست-طلاق-احتیاج-به-اجازه-مخصوص-ندارد
سوال :درماده 7آئین نامه اجرای وماده 3قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قیدگردیده دعاوی راجع باصل نکاح وطلاق بایدبااجازه مخصوص باشد متمنی است ارشاد فرمائید آیا دادخواست هائیکه صرفا" در آن درخواست طلاق میباشدمشمول ماده مذکورمیباشدیاخیر؟بعبارت دیگرمنظور ازکلمه اصل درماده چیست ؟

شماره وتاریخ نظریه :1990/187/4/1374

نظریه اداره حقوقی
دادگاههای عمومی اصولا"مجازند به کلیه اموری که درصلاحیت دادگاه مدنی خاص بوده است رسیدگی نمایند لیکن درصورتیکه اختلاف راجع به اصل نکاح ویاطلاق باشدرسیدگی به دعوی مستلزم داشتن اجازه مخصوص ازطرف ریاست قوه قضائیه است بنابراین رسیدگی دادگاه عمومی به دادخواستی که خواسته آن اجازه ازدواج مجددویا طلاق ویا الزام زوج به طلاق باشد مستلزم داشتن اجازه مخصوصی نیست .منظوراز دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق مواردی است که اصل وقوع یا عدم وقوع طلاق یا ازدواج موضوع اختلاف باشدکه رسیدگی باین دعاوی مستلزم داشتن ابلاغ مخصوص است .

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،سروش ستوده تهرانی ،محمدهاشم صمدی اهری ازانتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1990

تاریخ تصویب : 1374/04/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.