جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


رای دیوان عالی تمیز
26- لزوم متابعت ازرای هیئت عمومی دیوان عالی تمیزمخصوص قضیه ای است که موردنقض وارجاع بوده وشامل اشباه ونظائرآن نیست .
حکم شماره 6842-603-28/4/1310

مرجع :
اصول قضائی (حقوقی ) دیوانعالی تمیز
ازسنه 1292 الی آخراسفند 1310
تالیف : محمدبروجردی (عبده )
چاپ : شرکت کانون کتاب
سال : 1316
14
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6842
تاریخ تصویب :
1310/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :