جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


رای دیوان عالی تمیز
29- اسقاط خیار عیب شامل عیوبی که خارج ازحد متعارف باشد نیست .
حکم شماره 1218-348-3/5/1308

مرجع :
اصول قضائی (حقوقی ) دیوانعالی تمیز
ازسنه 1292 الی آخراسفند 1310
تالیف : محمدبروجردی (عبده )
چاپ : شرکت کانون کتاب
سال : 1316
14

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1218
تاریخ تصویب :
1308/05/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :