جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


سوال : وظیفه دادرسی علی البدل چیست ؟

شماره وتاریخ نظریه : 2360/47/5/1374

نظریه اداره حقوقی
حدود وظایف واختیارات دادرسس علی البدل در ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وتبصره ذیل آن صریحا"روشن شده است دادرس علی البدل باحضوررئیس دادگاه صرفا"در حدود ارجاعات رئیس دادگاه شروع به رسیدگی واتخاذتصمیم مینمایدو در صورتیکه مشارالیه مختص شعبه خاص نباشد با تعیین رئیس شعبه اول دادگاه یا قائم مقام وی میتوانددرسایرشعب انجام وظیفه نماید.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،سروش ستوده تهرانی ،محمدهاشم صمدی اهری ازانتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2360
تاریخ تصویب :
1374/05/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :