جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


پرونده اصراری کلاسه : 17/11/5623ک
ردیف : 76/1
رای شماره : 164/2/1376

بسمه تعالی
رای هیات عمومی دیوانعالی کشور (شعب کیفری )
با توجه بااینکه متهم ضمن اقرار به قتل اظهار داشته که شکار جعفرزاده (مقتول ) نیمه شب در گاراژ در بسته قصد تجاوز بوی داشته و با در دست داشتن چاقو و تهدید با آن از خارج شدن او از گاراژ جلوگیری نموده و در جریان دفاع مرتکب قتل شده و محتویات پرونده نیز موید صحت مدافعات مشارالیه است و طبق ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کسی که در مقام دفاع مرتکب جرم می شود قابل تعقیب و مجازات نیست و بر این اساس محکومیت به قصاص نفس برخلاف قانون میباشد، لهذا اعتراض وارد است 0
بنابراین دادنامه شماره 18524/7/75 شعبه 144 دادگاه عمومی تهران باستناد بند ((ج )) ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد بدادگاه دیگری از محاکم عمومی تهران ارجاع و متذکر می شود که چون با وجود مسلم بودن دفاع حسب اوضاع واحوال قضیه تجاوز از حدود دفاع محرز است متهم ضامن پرداخت دیه می باشد0

مرجع :
آرشیو دفتروکالت آقای پرویز چگینی وکیل دادگستری

131
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4
تاریخ تصویب :
1376/02/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :