جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


پرونده اصراری کلاسه : 15/2/5792/ک
ردیف : 76/28
رای شماره : 2820/11/1376

بسمه تعالی
رای هیات عمومی دیوانعالی کشور (شعب کیفری )
حسب محتویات پرونده محرز است که مقتول به اتفاق مادر متهم در خانه خواهر متهم خلوت کرده اند و حتی درب خانه را روی خود بسته بودند و خلوت کردن آنان در سابق نیز بگونه ای بوده که متهم کرارا" آن دو را با یکدیگر مشاهده کرده که با این اوصاف ارتکاب زنا توسط آنان برای متهم ثابت بوده و بر این اساس متهم با اعتقاد مهدورالدم بودن متقول مرتکب قتل وی گردیده است 0 در نتیجه قتل شبه عمد تشخیص و قاتل وفق تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مستوجب پرداخت دیه میباشد و دادنامه شماره 1451 1130/1375 شعبه 24 دادگاه عمومی کرج که برخلاف مقررات و موازین اصدار یافته به اتفاق آراء نقض و رسیدگی مجدد بدادگاه دیگری ازدادگاههای عمومی کرج ارجاع میشود0
اعضاء محترم شرکت کننده در رای 35 نفر
اکثریت : 32 نفر اقلیت : 3 نفر

مرجع :
آرشیو دفتروکالت آقای پرویز چگینی وکیل دادگستری

131
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20
تاریخ تصویب :
1376/11/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :