×

اجرای قانون قبل از تشریفات انتشارمجازنیست

اجرای قانون قبل از تشریفات انتشارمجازنیست

اجرای-قانون-قبل-از-تشریفات-انتشارمجازنیست
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2720/7 28/4/77
کلاسه پرونده : 526/76/77

اجرای قانون قبل از تشریفات انتشار

سئوال : در صورت اطلاع از تصویب قوانین قبل از اتمام مهلت مقرر در ماده 2 قانون مدنی آیا می توان قانون را به مورد اجراء گذاشت یا خیر؟
جواب : تاریخ اجرای قانون با توجه به ماده 2 قانون مدنی پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی است مگر اینکه در خود قانون ترتیب زمانی دیگری مقرر شود فلذا علم و اطلاع پیشین از مندرجات قانونی بدون رعایت شرایط ماده 2 قانون مزبور مجوزاجرای قانون قبل از موقع مقرر نخواهد بود0

مرجع :
مجله حقوقی دادگستری ، شماره 24 ، پائیزسال 1377
114

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2720

تاریخ تصویب : 1377/04/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.