×

قرار رد دعوی تجدیدنظرخواسته که در مقام رسیدگی به ایراد خوانده پرونده وارد ثالث صادرگردیده قطعی است

قرار رد دعوی تجدیدنظرخواسته که در مقام رسیدگی به ایراد خوانده پرونده وارد ثالث صادرگردیده قطعی است

قرار-رد-دعوی-تجدیدنظرخواسته-که-در-مقام-رسیدگی-به-ایراد-خوانده-پرونده-وارد-ثالث-صادرگردیده-قطعی-است

وکیل


شماره دادنامه : 76/246/1 تاریخ رسیدگی : 30/11/1376
مرجع رسیدگی : شعبه اول دیوانعالی کشور

... قرار رد دعوی تجدیدنظر خواسته که در مقام رسیدگی به ایراد خوانده پرونده وارد ثالث .... صادر گردیده .... مشمول مقررات قسمت اول ماده 271 قانون آئین دادرسی مدنی و قطعی است چه مقررات مندرج در ماده مرقوم قانون خاص وخارج از مصادیق و عمومات بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب میباشد لذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد و عینا" بدادگاه صادرکننده رای اعاده میشود.
بهروز صفر زاده احمداردکانی

مرجع :
آرشیو دفتر وکالت آقای منوچهراربابی وکیل پایه یک دادگستری

126

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 246

تاریخ تصویب : 1376/11/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.