×

در شرکتهای خصوصی خودشرکت مسئول پرداخت دیون بوده ودرمواردی نیز مدیران شرکت شخصا مسئول هستند

در شرکتهای خصوصی خودشرکت مسئول پرداخت دیون بوده ودرمواردی نیز مدیران شرکت شخصا مسئول هستند

در-شرکتهای-خصوصی-خودشرکت-مسئول-پرداخت-دیون-بوده-ودرمواردی-نیز-مدیران-شرکت-شخصا-مسئول-هستند

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 388/7 25/1/76
کلاسه پرونده : 115/1388/75

وضعیت شرکتهای خصوصی در سیستم حقوقی ایران
سئوال >>در ارتباط با سیستم حقوق ایران ، در مورد شرکت خصوصی << چه کسی مسئول دیون متعلق به شرکت می باشد؟ آیا مدیران شرکت شخصا" مسئول هستند یا فقط شرکت طبق مقرارت مسئول است ؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
جواب شرکتهای موضوع قانون تجارت و قانون اصلاح قانون تجارت مصوب سال 1347 دارای شخصیت حقوقی مستقل و جدا ازشخصیت سهامداران یا صاحب سرمایه بوده و در موارد مربوط به تعهدات و امور مالی شرکت مسئولیت پرداخت و تامین دیون و تعهدات را دارد النهایه اداره شرکت از جهت پرداخت دیون و انجام تعهدات توسط مدیرانی صورت میگیرد که موافق قانون و اساسنامه از طرف صاحبان سهام و سرمایه به این منظور انتخاب گردیده اند0 ضمنا" مواردی است که به لحاظ مقررات قانونی مدیران و صاحبان سهام و سرمایه مسئول پرداخت دیون شرکت و انجام تعهدات مالی شرکت می باشند که جهت دسترسی به اطلاعات دقیق تر در این زمینه لازم است قانون تجارت و اصلاحی آن ملاحظه و با استفاده از مواد قانونی اطلاعات لازم را به دست آورند.

مرجع :
مجله قضائی وحقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران ،سال ششم
شماره 19 و 20 ، بهاروتابستان 1376
126

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 388

تاریخ تصویب : 1376/01/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.