جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2532/7 27/5/76
کلاسه پرونده : 87/487/76

قلع و قمع مستحدثات در املاع مشاع

سئوال : صدور حکم قلع و قمع مستحدثات در املاک مشاعی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است :
جواب صرف مشاع بودن ملک مانع صدور حکم قلع وقمع مستدثاتی که غاصبانه در آن ایجاد شده است نخواهدبود0

مرجع :
مجله حقوقی دادگستری ،شماره 21 ، پائیزسال 1376
126
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2532
تاریخ تصویب :
1376/05/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :