×

مرجع اجرای دستور موقت دادگاهی است که آن راصادرنموده است

مرجع اجرای دستور موقت دادگاهی است که آن راصادرنموده است

مرجع-اجرای-دستور-موقت-دادگاهی-است-که-آن-راصادرنموده-است

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 6951/7 4/10/76
کلاسه پرونده : 1382/138/76

مرجع اجرای دستور موقت

سئوال در صورتی که دستور موقت وفق ماده 770،773 قانون آئین دادرسی مدنی صادر گردد با توجه به اینکه اجرای احکام صادره از دادگاهها با دایره اجرای احکام است آیا اجرای دستور موقت صادره با دادگاه صادرکننده آن است یا با دایره اجرای احکام ؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
جواب : اجرای دستور موقت با رعایت مواد770و773 قانون مدنی و ماده 782 همان قانون علی القاعده با اجرای دادگاهی است که دستور داده است وبالفرض که در سازمان جدید دادگستری به مناسبت تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اجرای دادگاه در اجرای احکام دادگستری محلی ادغام شده باشد به هر حال نظارت دادگاه صادرکننده قرار به قوت خود باقی است 0

مرجع :
مجله حقوقی دادگستری ، شماره 22 ، بهار سال 1377
126

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6951

تاریخ تصویب : 1376/10/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.