جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 6572/7 2/10/1376
کلاسه پرونده : 1336/239/76

دکه دارفرد صنفی است

سئوال آیا دکه ها واحد صنفی محسوب می شوند یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
جواب : مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی ، دکه دار، فرد صنفی به شمار می رود0

مرجع :
مجله حقوقی دادگستری ، شماره 22 ، بهار سال 1377
126
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6572
تاریخ تصویب :
1376/10/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :