×

دکه دار، فرد صنفی به شمار می رود

دکه دار، فرد صنفی به شمار می رود

دکه-دار،-فرد-صنفی-به-شمار-می-رود
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 6572/7 2/10/1376
کلاسه پرونده : 1336/239/76

دکه دارفرد صنفی است

سئوال آیا دکه ها واحد صنفی محسوب می شوند یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
جواب : مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی ، دکه دار، فرد صنفی به شمار می رود0

مرجع :
مجله حقوقی دادگستری ، شماره 22 ، بهار سال 1377
126

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6572

تاریخ تصویب : 1376/10/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.