جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 6344/7 4/12/76
کلاسه پرونده : 1269/239/76

پروانه کسب جزء ماترک است .

سئوال آیا پروانه کسب دارندگان مشاغل نانوائی موضوع ماده 5 قانون نظام صنفی قابل واگذاری بوده و در صورت فوت دارنده امتیاز در زمره ماترک متوفی می باشد یا اینکه استفاده از آن قائم به شخص بوده و قابل واگذاری و انتقال قهری نیست 0
نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
جواب ماده 38 قانون نظام صنفی پس از فوت صاحب پروانه قابل اعمال است و ورثه در حدود ماده یاد شده می توانند ظرف مهلت مقرر نسبت به اخذ پروانه جدید و برای همان شغل اقدام نمایند0

مرجع :
مجله حقوقی دادگستری ، شماره 23 ، تابستان سال 1377
126
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6344
تاریخ تصویب :
1376/12/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :