×

پروانه کسب جزء ماترک است

پروانه کسب جزء ماترک است

پروانه-کسب-جزء-ماترک-است

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 6344/7 4/12/76
کلاسه پرونده : 1269/239/76

پروانه کسب جزء ماترک است .

سئوال آیا پروانه کسب دارندگان مشاغل نانوائی موضوع ماده 5 قانون نظام صنفی قابل واگذاری بوده و در صورت فوت دارنده امتیاز در زمره ماترک متوفی می باشد یا اینکه استفاده از آن قائم به شخص بوده و قابل واگذاری و انتقال قهری نیست 0
نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
جواب ماده 38 قانون نظام صنفی پس از فوت صاحب پروانه قابل اعمال است و ورثه در حدود ماده یاد شده می توانند ظرف مهلت مقرر نسبت به اخذ پروانه جدید و برای همان شغل اقدام نمایند0

مرجع :
مجله حقوقی دادگستری ، شماره 23 ، تابستان سال 1377
126

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6344

تاریخ تصویب : 1376/12/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.