جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 3325/7 31/4/77
کلاسه پرونده : 1476/1/3/76

دولت و پرداخت عشریه

سئوال : آیا موسسات دولتی از پرداخت عشریه ونیم عشر محکوم به مذکور در اجرائیه های صادره از اجرای احکام واداره ثبت معاف می باشند یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
جواب :1/1 اگر دولت محکوم علیه احکام دادگاهها واقع و حکم اجرا شود، طبق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356،پرداخت حق الاجراء به عهده دولت است 0
2/1 معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی موضوع ماده دوم قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت ونیم عشراجرائی مصوب 1334، به اعتبار خودباقی ودر اجرای ثبت ، قابل اجراست 0

مرجع :
مجله حقوقی دادگستری ، شماره 24 ، پائیزسال 1377
126
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3325
تاریخ تصویب :
1377/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :