جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2699/7 -31/4/77
کلاسه پرونده : 497/2/29/77

دعوی تنظیم سند اجاره از سوی مستاجری که در محل تصرفی ندارد.

سئوال آیا الزام به تنظیم سند رسمی اجاره" href="/tags/12723/دعوی-الزام-به-تنظیم-سند-رسمی-اجاره/" class="link">دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره محلهای تجاری و تحویل مورد اجاره پس از انقضای مهلت قراردادبدون اینکه مستاجر ملک را در تصرف داشته باشد قابل استماع است یاخیر؟
نظریه مشورتی ادراه حقوقی بشرح زیر است :
جواب : طبق ماده 7 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 56،شرط صدور حکم بر الزام موجر به تنظیم اجاره نامه رسمی تصرف مستاجردر محل استیجاری است چون در مورد سئوال مستاجر عین مستاجره را در تصرف ندارد ادعای وی با قانون مطابق نبوده وازشمول ماده مذکور خارج است 0

مرجع :
مجله حقوقی دادگستری ، شماره 24 ، پائیزسال 1377
114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2699
تاریخ تصویب :
1377/04/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :