جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2870/7 31/4/77
کلاسه پرونده : 552/3/187/77

سئوال : آیا طلبکاران میت می توانند طلب خود را از دیه میت استیفاء نمایند؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر ا ست :
جواب : دیه در حکم ترکه میت است که پس از مرگ اوبرطبق قانون ارث به ورثه تعلق می گیرد و طبیعی است که طلبکاران میت حق استیفای مطالبات خود را از ترکه میت دارا می باشند0

مرجع :
مجله حقوقی دادگستری ، شماره 24 ، پائیزسال 1377
114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2870
تاریخ تصویب :
1377/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :