×

تقدیم دادخواست علیه متصرف

تقدیم دادخواست علیه متصرف

تقدیم-دادخواست-علیه-متصرف

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2260/7 31/4/77
کلاسه پرونده : 415/73/77

سئوال یکی از محاکم به جای 3 قفیز زمین به 14 قفیز رای داده و آن را در اخیتار خواهان قرار داده است 0 آیا خوانده می تواند بعد از نقض دادنامه موصوف اجور معوفه زمین اضافی را که خواهان بر آن استیلا یافته مطالبه نماید؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
جواب تقدیم دادخواست علیه کسی که من غیرحق و به ای نحوکان بر ملک غیراستیلا یافته است ،امری قانونی است بنابراین خواهان می تواند اجور معوقه زمین اضافی را مطالبه نماید0

مرجع :
مجله حقوقی دادگستری ، شماره 24 ، پائیزسال 1377
114

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2260

تاریخ تصویب : 1377/04/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.