×

نمایندگی دادگاه در کمیسونهای اداری بدون ابلاغ قضایی جایزاست

نمایندگی دادگاه در کمیسونهای اداری بدون ابلاغ قضایی جایزاست

نمایندگی-دادگاه-در-کمیسونهای-اداری-بدون-ابلاغ-قضایی-جایزاست
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2509/7 28/4/77
کلاسه پرونده : 450/248/77

نمایندگی دادگاه در کمیسیونهای اداری بدون ابلاغ قضایی

سئوال با عنایت به ماده 6 قانون ایمنی راههاوراه آهن وتبصره ذیل آن آیا نماینده دادگاه که در ماده اخیر بحضورش در قلع وقمع مستحدثات و غیره بیان شده می تواند از افرادی باشد که فاقد ابلاغ قضایی هستند؟ در سایر موارد که حضور قاضی در کمیسیونهای اداری ضروری است آیا می توانند از افرادی که فاقد ابلاغ قضایی هستند انتخاب شوند؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
جواب : با التفات به ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1349 و تبصره ذیل آن ، قانون مزبور وزارت راه را راسا" مکلف به قلع و محو آثار تجاوز با حضور نماینده دادسرا یا دادگستری نموده است و حضور نماینده مامورین قضایی در محل به عنوان نظارت در اجرای قانون می باشد و می تواند مشاهدات خود را در صورتمجلس منعکس و مراتب را به مرجع مربوطه گزارش نماید وچون نماینده مقام قضایی نسبت به مورد رای نمی دهد و تصمیم قضایی نمی گیرد،تفویض این نمایندگی به مامورین انتظامی و فرماندهی پاسگاه و مدیر دفتربلا اشکال به نظر می رسد0
لیکن نسبت به سایر موارد قانونی مرقوم دراستعلام که حضورنماینده دادگستری به منظور اتخاذ تصمیم قضائی و صدور رای است بایستی از آقایان قضات شاغل و با انتخاب ریاست محترم قوه قضائیه برابر قانون در جلسات مراجع حضور پیداکنند0 در موردآقایان قضات تحقیق اقتضاء دارد به آیین نامه شرح وظائف قضات تحقیق مصوب 8/3/1374 عنایت فرمایند0

مرجع :
مجله حقوقی دادگستری ، شماره 24 ، پائیزسال 1377

126

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2509

تاریخ تصویب : 1377/04/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.