×

اقرار کمتر از چهار بار موجب حد لواط نیست

اقرار کمتر از چهار بار موجب حد لواط نیست

اقرار-کمتر-از-چهار-بار-موجب-حد-لواط-نیست
پرونده اصراری کلاسه : 6/3/5848ک
ردیف :76/21
رای شماره : 1115/9/1376

بسمه تعالی
رای هیات عمومی دیوانعالی کشور (شعب کیفری )
با توجه باینکه محکومیت به اعدام بعنوان حد لواط مستند به اقرار است و طبق مواد114و115 قانون مجازات اسلامی حد لواط با چهاربار اقرار ثابت میشود و اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و بدلالت صورتجلسات دادرسی در حد نصاب مقرر به ارتکاب لواط اقرار نشده و با وجود نقص حکم ، استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز موجه وموثر نمی باشد دادنامه شماره 8239/3/76 شعبه 7 دادگاه عمومی قم مبنی بر محکومیت به اعدام ، بلحاظ عدم تطابق با مقررات قانون وموازین شرعی باستناد بند(ج ) ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقالب باکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد بدادگاه دیگری ازدادگاههای عمومی قم محول میشود
اعضامحترم شرکت کننده در رای 31 نفر
اکثریت : 21 نفر اقلیت :10 نفر

مرجع :
آرشیو دفتروکالت آقای پرویز چگینی وکیل دادگستری

131

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 15

تاریخ تصویب : 1376/09/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.