جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


نظریه شماره : 437/7 - 31/1/1360

سئوال : در صورتکیه نقشه جامع شهر تصویب نشده باشد شهرداری در مورد اعمال خلاف ماده 100 قانون شهرداری و در مورد تشکیل یا عدم تشکیل کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده یاد شده و در مورد اخذ چه کار قانونی میتواند انجام دهد؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مستنبط از تبصره 9 لایحه قانونی اصلاح تبصره های ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1/7/58 شورای انقلاب اسلامی ایران که مقرر میدارد. ساختمانهائیکه پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری معاف میباشد اینست که در صورتکیه نقشه جامع شهر تصویب نشده باشد بطریق اولی تبصره 1 ماده 100 اجراء نمیشود و کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 100 نیز تشکیل نمیگردد.

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ، امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
437
تاریخ تصویب :
1360/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :